قرارداد با ارگان ها

مجموعه ی شعبات عینک طبی و عینک آفتابی فجر آمادگی خود را برای عقد قرارداد خدمات دهی به کلیه کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی اعلام می دارد.

ادامه مطلب

    بینایی سنجی

در کلیه شعبات عینک طبی و عینک آفتابی فجر بینایی سنجی از کلیه شهروندان در دوره های زمانی متناوب صورت می گیرد برای اطلاع از جزئیات.....

ادامه مطلب

انواع عینک های اورجینال

در هر یک از شعبات عینک فجر مراجعه کنندگان گرامی می توانند با اطمینان انواع عینک های طبی و عینک های آفتابی اصل را با اطمینان خرید نمایند.

جدیدترین دستگاه های اپتیکی

استفاده از به روزترین دستگاه های اُپتیمتری و بینایی سنجی در تمامی شعب یکی از جمله خدماتی است که برای هر چه بیشتر کیفیت در خدمات انجام می پذیرد.

عینک های مردانه و زتانه پلیسی

عینک پلیس
عینک آفتابی پلیس مدل SK009 نوجوان
عینک آفتابی پلیس مدل SK009 مخصوص کودکان و نوجوانان کد جهانی عینک : SK009  جنس فریم عینک : کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : چهار طرح و رنگ قیمت : (تماس تلفنی)

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل STEEL
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل STEEL کد جهانی عینک : S1805  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S8666
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S8666 کد جهانی عینک : S8666  جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S1674
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S1674 کد جهانی عینک : S1674  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

 
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S1676
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S1676 کد جهانی عینک : S1676  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : سه رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

 
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1726
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1726 کد جهانی عینک : S 1726  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)

 
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1727
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1727 کد جهانی عینک : S 1727  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1728
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1728 کد جهانی عینک : S 1728  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1729
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1729 کد جهانی عینک : S 1729  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 1730
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S1730 کد جهانی عینک : S1730 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastica کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized)  و آینه ای (Specchiate)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 8663
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 8663 کد جهانی عینک : S 8663  جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 8665
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل S 8665 کد جهانی عینک : S 8665  جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل freedom 1
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل FREEDOM 1 کد جهانی عینک : S1806  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : پنج رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل freedom 2
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل FREEDOM 2 کد جهانی عینک : S1807  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : پنج رنگ قیمت : (تماس تلفنی)  

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل chaos 2
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل CHAOS 2 کد جهانی عینک : S1808  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : پنج رنگ قیمت : (تماس تلفنی)    

 
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل chaos 1
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل CHAOS 1 کد جهانی عینک : S1809  جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : پنج رنگ قیمت :(تماس تلفنی)    

عینک آفتابی زنانه پلیس مدل chaos 3
عینک آفتابی زنانه پلیس مدل CHAOS 3 کد جهانی عینک : S8764  جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : پنج رنگ قیمت :    

عینک پلیس مردانه کد S 8516
عینک پلیس مردانه کد S 8516 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ  Spring Hinge (محافظ چشم) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8511
عینک پلیس مردانه کد S 8511 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8510
عینک پلیس مردانه کد S 8510 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) قیمت :