قرارداد با ارگان ها

مجموعه ی شعبات عینک طبی و عینک آفتابی فجر آمادگی خود را برای عقد قرارداد خدمات دهی به کلیه کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی اعلام می دارد.

ادامه مطلب

    بینایی سنجی

در کلیه شعبات عینک طبی و عینک آفتابی فجر بینایی سنجی از کلیه شهروندان در دوره های زمانی متناوب صورت می گیرد برای اطلاع از جزئیات.....

ادامه مطلب

انواع عینک های اورجینال

در هر یک از شعبات عینک فجر مراجعه کنندگان گرامی می توانند با اطمینان انواع عینک های طبی و عینک های آفتابی اصل را با اطمینان خرید نمایند.

جدیدترین دستگاه های اپتیکی

استفاده از به روزترین دستگاه های اُپتیمتری و بینایی سنجی در تمامی شعب یکی از جمله خدماتی است که برای هر چه بیشتر کیفیت در خدمات انجام می پذیرد.

عینک های آفتابی پلیس مردانه

عینک آفتابی پلیس مردانه
عینک پلیس مردانه کد S 8516
عینک پلیس مردانه کد S 8516 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ  Spring Hinge (محافظ چشم) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8511
عینک پلیس مردانه کد S 8511 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8510
عینک پلیس مردانه کد S 8510 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8644
عینک پلیس مردانه کد S 8644 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8643
عینک پلیس مردانه کد S 8643 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8642
عینک پلیس مردانه کد S 8642 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8636
عینک پلیس مردانه کد S 8636 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8637
عینک پلیس مردانه کد S 8637 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8639
عینک پلیس مردانه کد S 1721  جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ  عملکرد لنز (شیشه عینک): آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 1721
عینک پلیس مردانه کد S 1721 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ  عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 1717
عینک پلیس مردانه کد S 1717 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : پنج طرح و رنگ عملکرد لنز عینک : پلاریزه / POLARIZED قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 1718
عینک پلیس مردانه کد S 1718 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت طرح و رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت عینک :  

عینک پلیس مردانه کد S 8641
عینک پلیس مردانه کد S 8641 جنس فریم عینک :فریم فلزی/ Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز عینک : شیشه پلاریزه / POLARIZED قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8640
عینک پلیس مردانه کد S 8640 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز عینک : شیشه پلاریزه / Polarized قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 1719
عینک پلیس مردانه کد S 1719 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) قیمت عینک :  

عینک پلیس مردانه کد S 1720
عینک پلیس مردانه کد S 1720 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز عینک : پلاریزه / POLARIZED قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8638
عینک پلیس مردانه کد S 8638 جنس فریم عینک : فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز عینک : شیشه آینه ای / Mirror قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 1716
عینک پلیس مردانه کد S 1716 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) / آینه ای (Mirror) قیمت عینک :  

عینک پلیس مردانه کد S 1715
عینک پلیس مردانه کد S 1715 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : هفت رنگ عملکرد لنز عینک : پلاریزه / POLARIZED قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 1714
عینک پلیس مردانه کد S 1714 جنس فریم عینک : پلاستیک / Plastic کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز عینک : پلاریزه / POLARIZED قیمت :  

عینک پلیس مردانه کد S 8649
عینک پلیس مردانه کد S 8649 جنس فریم عینک : فریم فلزی / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ عملکرد لنز (شیشه عینک): پلاریزه (Polarized) Spring Hinge (محافظ چشم) : دارد قیمت عینک :

عینک پلیس مردانه کد S 8648
عینک پلیس مردانه کد S 8648 جنس فریم عینک : متال / Metal کاربری عینک : آفتابی رنگ بندی عینک (شیشه و فریم) : شش رنگ قیمت :